+98935

تولید پنیر با یک نوع قارچ ذره‌بینی

مهرداد آذین، مجری طرح تولید آنزیم گیاهی برای عمل آوری پنیر در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برای عمل آوری پنیر از آنزیم های حیوانی و نو ترکیب استفاده می کنند که این نوع آنزیم ها ممکن است خطراتی برای سلامتی انسان داشته باشد.

وی اضافه کرد: یکی از روش های سنتی در فرآوری پنیر استفاده از آنزیم های موجود در معده حیوانات نشخوار کننده است که این روش کار غیر علمی و در برخی موارد غیر بهداشتی است. Continue Reading…