+98935

دانستنی‌های علمی جالب

خون به دلیل وجود آهن، سرخ است.
☺ بدن انسان روزی یک لیتر بزاق تولید می‌کند.
☺ بدن ما ۵۰ هزار کیلومتر رشته‌ی عصبی دارد.
☺ دو سوم اطّلاعات مغز از بینایی است.
☺ سرعت نور، یک میلیون بار سریع‌تر از صوت است.
☺ چشم ماهی مرکّب، بزرگ‌ترین چشم نسبت به جثه است. Continue Reading…