+98935

دانشمندی تخم‌مرغ آب‌پز را خام کرد

یک دانشمند استرالیایی توانست با یک اختراع عجیب، جایزه مضحک ترین اختراع را از آن خود کند.
العالم: یک دانشمند استرالیایی توانست با اختراعی عجیب، جایزه مضحک ترین اختراع را به خود اختصاص دهد. دانشمند استرالیایی با نام “کولین راستون” با بازگرداندن تخم مرغ آب پز به حالت اولیه جایزه ایگنوبل را دریافت کرد. راستون اعلام کرد که در بازگرداندن تخم مرغ آب پز به حالت اولیه از چند ماده شیمیایی استفاده کرده است. جایزه سالانه ایگنوبل برای سرگرمی و تشویق تحقیق و نوآوری جهانی طراحی شده است.